Färre gäddor i Östersjön

Rädda gäddaFörr var gäddan viktig för både yrkesfisket och husbehovsfisket i Östersjön. I början av 1900-talet tog yrkesfisket upp mellan 500 och 700 ton varje år. År 2006 var siffran 47 ton. En orsak till att det har minskat så mycket kan vara att det inte är lika många som vill äta gädda längre. Men det finns inte heller lika mycket gädda i Östersjön nu som tidigare. Numera är det framför allt sportfiskarna som är intresserade av att fånga gädda.

Varför gäddan har minskat vet man inte säkert. Det kan ha att göra med att den fiskats för mycket. En annan trolig anledning är att det har blivit svårare för gäddan att hitta lekplatser. Övergödningen gör att gäddans lekvikar växer igen och den kan få svårt att nå sina lekplatser i sötvatten om vandringshinder har byggts i vattendragen. Det kan handla om en bäck som dämts upp för att skapa en våtmark för andra syften än att underlätta gäddlek, och där man helt enkelt inte tänkt på att gäddan behöver komma fram.

Att det inte finns lika mycket gädda nu som tidigare är inte bara ett problem för sportfiskare. Det har på senare tid visat sig vara ett stort problem för hela ekosystemet i Östersjön, och därför ett stort problem för oss människor också. För att bara ta ett exempel, så kan det vara så att de många giftiga algblomningarna i Östersjön kan ha att göra med det minskade antalet gäddor. Det beror på att allting hänger ihop i ett känsligt ekologiskt samspel.

Fler sidor om Östersjön