Gillar sötvattenslek

Rädda gäddaVattnet i en grund vattensamling, som i en översvämningsvåtmark till exempel, värms upp snabbt på våren, och ju varmare vattnet är desto snabbare kläcks ynglen. Yngel som kläcks tidigt får ett försprång gentemot de gäddor som kläcks senare. Eftersom gäddan inte har något emot att äta andra, mindre gäddor, är det så klart en fördel att vara så stor som möjligt. Under hela första året hänger gäddans tillväxt ihop med vattentemperaturen – ju varmare desto snabbare växer den. I varmare vatten växer även andra arter snabbare, till exempel djurplankton, som är gäddynglets huvudföda. Och hur mycket det finns att äta påverkar så klart också hur snabbt gäddan växer. På ett år kan gäddynglet bli en liten gädda på en decimeter.

En annan fördel med sötvatten är att det inte finns någon storspigg eller andra rovfiskar som det gör i Östersjön. Storspiggen livnär sig gärna på gäddägg och yngel. Dessutom har det visat sig att gäddyngel växer långsammare i salt- eller brackvatten, och att de därför riskerar att bli uppätna av andra fiskar under en längre tid.
Rädda gädda

Salt är sämre

En fördel med sötvatten om man är gädda, är att det inte finns
någon storspigg eller andra rovfiskar som det gör i Östersjön.
Storspiggen livnär sig gärna på gäddägg och yngel.
Dessutom har det visat sig att gäddyngel växer långsammare i
salt- eller brackvatten, och att de därför riskerar att bli
uppätna av andra fiskar under en längre tid.

Fler sidor om gäddan