Lekmönster

Rädda GäddaGäddan är en av de tidigaste fiskarna att leka på vårvintern. Så fort isen börjar smälta söker den sig mot grunda vikar där vattnet värms upp snabbare. En hel del gäddor tar sig också via åar och vattendrag till våtmarker där de lägger sin rom. När vattnet är åtta till tio grader börjar leken.

Gäddan vill ha gräs, andra växter eller nedfallna grenar att lägga rommen på så att den hamnar en bit över botten och får tillgång till mycket syre. Ägget kläcks efter 120 dygnsgrader. När ägget kläcks är ynglet cirka en centimeter och får sin näring från gulesäcken som den har kvar från ägget. Så länge gulesäcken finns kvar håller ynglet sig fast på till exempel ett grässtrå med hjälp av en klibbkörtel på huvudet. När näringen är förbrukad har ynglet hunnit växa till sig några millimeter och är redo att börja leta föda. I början består födan av plankton och insekter men så fort gäddynglet är tillräckligt stort för att fånga fisk går den över till att äta fisk. I början lever ynglet farligt och löper stor risk att själv bli uppätet. Därför är det beroende av växtlighet att gömma sig i. När ynglen har varit frisimmande i två veckor, alltså två veckor efter att de gjort slut på gulesäcken, har nio av tio av dem lämnat våtmarken. De är då cirka två centimeter långa.

När kläcks ett gäddägg?

Ägget kläcks efter 120 dygnsgrader.
Det betyder tolv dagar om det är tio grader varmt
i vattnet och 15 dagar om det bara är åtta.
Hur lång tid tar det om det är tolv grader?
Tio dagar!

Fler sidor om gäddan