Gäddan skriver loggbok

Rädda gäddaMan kan få information om var en fisk är född och hur den har vandrat genom att undersöka dess otoliter. Det är små, vita stenar som består främst av kalciumkarbonat och finns i innerörat. Hos människa är otoliterna mikroskopiska medan de hos benfiskar är mycket större och växer hela tiden. Otoliter kan också kallas hörselstenar och de har med fiskens hörsel och balanssinne att göra.

Genom att titta på otoliternas kemiska sammansättning kan man se var fisken har varit eftersom ämnen som finns i vattnet lagras in allt eftersom de växer. Det är nästan som årsringarna på ett träd eller som en sorts fiskens loggbok.

Otoliten berättar var gäddan har varit

Förhållandet mellan ämnena strontium och kalcium i otoliten visar
om fisken har befunnit sig i söt- eller saltvatten. Ju saltare
vattnet är desto mer strontium brukar det finnas, och detta
sätter spår i otoliten.

Forskaren Olof Engstedt och hans kollegor har undersökt otoliter
hos 175 gäddor insamlade på två olika ställen i Östersjön. De
fann då att 80 stycken var födda i sötvatten, det vill säga nästan
hälften. Fyra av fem hade dessutom vandrat tillbaka till sötvatten
en eller flera gånger. Av de gäddor som var födda i Östersjön hade
nästan hälften också vandrat till sötvatten en eller flera gånger.

Forskarna drar slutsatsen att det är viktigt för gäddan att kunna
vandra till sötvatten för att leka. De menar därför att ett sätt
att hjälpa gäddan att öka i antal igen, är att restaurera åar och
vattendrag för att underlätta för gäddan att nå sina lekplatser
från Östersjön.

Engstedt et al. Environ Biol Fish (2010) 89:547-555. Assessment of natal origin of pike (Esox lucius) in the Baltic Sea using Sr:Ca in otoliths.

Fler sidor om gäddan