Utbredning och vandring

illustration_kartaGäddan är vanlig i sjöar och vattendrag över hela landet, utom allra längst upp i norr. Den klarar också att leva i bräckt vatten och därför finns den även i Östersjön. Gränsen för gäddans utbredning söderut går ungefär mellan Blekinge och Skåne. Längre söderut blir vattnet för salt och kusten är för exponerad för att gäddan ska trivas. Gäddan har dock minskat kraftigt i antal i Östersjön. En trolig orsak är att många av gäddans lekplatser har försvunnit. Eller att det finns hinder i gäddans vandringsväg som gör att den inte kan ta sig från Östersjön och nå sin lekplats. Problemet med övergödning är också en sak som försvårar för gäddan. Nog för att den är beroende av växtlighet i vattnet men det får ju inte växa igen helt!

Forskning har visat att nästan hälften av gäddorna i Östersjön är födda i sötvatten. Ofta väljer de sedan att vandra tillbaka till det vattendrag där de är födda när det är dags att leka.

Fler sidor om gäddan