Våtmarker förr och nu

Rädda GäddaSverige är ett av världens tio våtmarkstätaste länder. Ändå finns det mycket mindre våtmark i Sverige nu än på 1800-talet. Vad som hände då var att man ville ha mer mark att odla på. Därför dikade man ut för att torrlägga jorden. Man sänkte också vattennivån i sjöar, eller torrlade dem helt. I skogen har man också grävt diken för att bli av med vatten och göra skogsbruket mer rationellt. Det började man med på allvar i början av 1900-talet. Man kunde till och med få statliga bidrag för att dika ut. Sedan 1990-talet finns inga sådana bidrag att söka längre och det är numera dessutom förbjudet att dika ut i stora delar av södra Sverige. Men fortfarande förstörs många våtmarker i skogen när man avverkar och dikar ut för att kunna bygga skogsvägar.

Sedan början av 1800-talet har tre miljoner hektar våtmark försvunnit. Det är en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarksareal. Så många som 2500 sjöar har torrlagts eller sänkts. Man har dock inte dikat ut och torrlagt jämt fördelat över landet utan det är framför allt i södra Sverige som våtmarkerna har försvunnit. I Mälardalen och i Skåne är bara tio procent av våtmarkerna kvar. Av hela Sveriges yta täcks nu en femtedel av våtmark.

Fler sidor om våtmarker