Algblomning i Östersjön

Rädda GäddaAtt det blir algblomning i Östersjön, det vill säga en snabb tillväxt av mikroalger, är inget konstigt. Det har skett sedan Östersjön blev ett hav med bräckt vatten för 8 000 år sedan. Vad som däremot är lite annorlunda nu är att algblomningarna är så mycket vanligare och större än tidigare.

Alger behöver näring och värme för att växa. Övergödningen kan därför också bidra till att algerna växer till, liksom klimatförändringarna som gör att vattnet långsamt blir varmare.

Att gäddor och andra toppredatorer har minskat i antal kan vara en orsak som ytterligare förvärrar problemet med algblomningar. Det rubbar födokedjan så att mikroalgerna kan växa fritt utan att i lika stor utsträckning betas av djurplankton.

Läs mer: Granéli och Esplund. Blågrönalger i Östersjön – allt vi gör gynnar dem. Havet 2010.

Fler sidor om Östersjön