Sportfiskarnas arbete

Sportfiskarnas rovfiskprojektUnder samlingsnamnet ”Back to big fish – rovfisk & ekologi” bedriver Sportfiskarna ett omfattande fiskevårdsarbete läns ostkusten. Målet är att förbättra bestånden av rovfiskar, främst gädda och abborre samt bidra till en friskare kustmiljö och en rik biologisk mångfald.

sportfiskarna
Till Sportfiskarnas rovfiskprojekt

Rapporter

Åtgärdsbehov för gädda och abborre
Åtgärder för mer rovfisk

Våra sidor om våtmarker