Våtmarkens fördelar

vatmark_420Vad är det som är så bra med en våtmark? Flera saker, faktiskt. Våtmarken är en yngelkammare för många insekter och djur, inte minst gädda. Dessutom fungerar den som rastplats för fåglar. Av Sveriges rödlistade arter, det vill säga växter och djur som är hotade, är nästan en femtedel (17 procent) beroende av våtmarker. (Hushållningssällskapet Halland)

När vattnet blir stående i en våtmark fungerar den också som ett filter för näringsämnen. Våtmarken tar till exempel hand om stora mängder kväve och fosfor som binds i marken. Vid utdikning leds vattnet istället snabbaste vägen direkt ut i havet och våtmarken torrläggs. Alla näringsämnen följer då med vattnet ut i havet och ökar på övergödningen där.

En tredje funktion för våtmarker är att fungera som vattenmagasin. De kan på det sättet minska risken för både torka och översvämning.

1000 kilo kväve och 100 kilo fosfor per år

Näringen i en våtmark utnyttjas av både växter och
bakterier. Bakterierna omvandlar kvävet i vattnet, i form av
nitrat, till harmlös kvävgas som bubblar upp till ytan.
Partiklar i vattnet innehåller ofta fosfor och de sjunker
till botten i våtmarken och stannar där. En våtmark kan ta
hand om 1000 kg kväve och 100 kg fosfor per hektar och år.

Fler sidor om våtmarker