Detta är en våtmark

Rädda GäddaSom våtmark räknas ett område som är täckt, eller nästan täckt, av vatten under hela eller delar av året. För att kunna kallas våtmark ska egentligen minst hälften av växterna i området vara fuktighetsälskande. Ett undantag är dock sjöar, havsvikar och vattendrag som är torrlagda under vissa perioder, men som ändå får räknas som våtmark trots att det inte finns några växter på botten. Det finns olika typer av våtmarker; kärr, mossar, marina våtmarker och våtmarker i anslutning till insjöar, så kallade limnogena våtmarker. Ett annat namn för våtmark är sankmark.

Fler sidor om våtmarker